Tìm Hạnh Phúc Khác

Tìm Hạnh Phúc Khác

Lời bài hát Tìm Hạnh Phúc Khác

Đóng góp bởi

Anh dẫu biết con tim của em còn
Yêu vẫn nhớ đến anh rất nhiều
Nhưng có lẽ giờ đây em phải
Ra đi về nơi chẳng còn anh
Về 1 nơi mà nước mắt vẫn rơi
Về 1 nơi mà con tim rối bời
Không phải em không yêu anh và
Không phải anh không yêu em
Mà hãy xem tình ta chỉ vậy thôi
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh người ơi
Ở bên cạnh em chỉ mang đến
Cho anh nỗi buồn
Đã bao lâu rồi mình đã
Yêu nhau rồi anh?
Và phải bao lâu để có thể
Quên được nhau
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh mà thôi
Và 1 người khác sẽ mang đến
Cho anh tiếng cười
Dẫu yêu anh nhiều nhưng
Chẳng thể bên cạnh anh
Xin lỗi anh nhé em mang đến
Cho anh nỗi buồn
Anh dẫu biết con tim của em còn
Yêu vẫn nhớ đến anh rất nhiều
Nhưng có lẽ giờ đây em phải
Ra đi về nơi chẳng còn anh
Về 1 nơi mà nước mắt vẫn rơi
Về 1 nơi mà con tim rối bời
Không phải em không yêu anh và
Không phải anh không yêu em
Mà hãy xem tình ta chỉ vậy thôi
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh người ơi
Ở bên cạnh em chỉ mang đến
Cho anh nỗi buồn
Đã bao lâu rồi mình đã
Yêu nhau rồi anh?
Và phải bao lâu để có thể
Quên được nhau
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh mà thôi
Và 1 người khác sẽ mang đến
Cho anh tiếng cười
Dẫu yêu anh nhiều nhưng
Chẳng thể bên cạnh anh
Xin lỗi anh nhé em mang đến
Cho anh nỗi buồn
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh người ơi
Ở bên cạnh em chỉ mang đến
Cho anh nỗi buồn
Đã bao lâu rồi mình đã
Yêu nhau rồi anh?
Và phải bao lâu để có thể
Quên được nhau
Tìm 1 hạnh phúc khác sẽ tốt
Cho anh mà thôi
Và 1 người khác sẽ mang đến
Cho anh tiếng cười
Dẫu yêu anh nhiều nhưng
Chẳng thể bên cạnh anh
Xin lỗi anh nhé em mang đến
Cho anh nỗi buồn
Dẫu yêu anh nhiều nhưng
Chẳng thể bên cạnh anh
Xin lỗi anh nhé em mang đến
Cho anh nỗi buồn