Không Thể Lựa Chọn Khác

Không Thể Lựa Chọn Khác

Xem MV bài hát

Lời bài hát Không Thể Lựa Chọn Khác

Đóng góp bởi

Không Thể Lựa Chọn Khác
Lyna Thùy Linh ft. Gia Ly
yo yo yo...
không còn lựa chọn khác
khi đôi mình không còn yêu nhau
khi đôi mình không còn đậm sâu
em em đã không cần thật sự lúc anh kề vai em
chia sẽ bao buồn vui yo
thì thôi hãy quên đi
quên được anh quên một người đã từng yêu em
không thể trao cho em
một hạnh phúc mà em đã từng mơ
em có cảm giác đôi mình.... giờ đã hết yêu nhau rồi
có cảm giác đôi mình ...gặp nhau chỉ là thói quen thôi
em cảm giác 1 ngày... tình ta sẽ đành chia 2 lối
1 cảm giác... ngỡ như sẽ gần bên
Anh cũng cảm giác không còn... cần em sớt chia vui buồn
có cảm giác trong đời nhiều điều ý nghĩa hơn tình yêu
anh cảm giác đôi mình có lẽ cần 1 đường đi mới
anh cảm giác ta không thuộc về nhau
cảm giác em đã chôn sâu...phải làm sao anh sẽ hiểu
nước mắt em rơi em không thể lựa chọn khác
hạnh phúc đôi ta bao lâu,nay đã chìm sâu thật rồi
người yêu ơi hãy giải thoát cho nhau
cảm giác yêu cứ lo sợ ngày mai rồi anh sẽ hiểu
mình chẳng bên nhau những kí ức vẫn còn đậm sâu
dù biết nơi cuối con đường sẽ đưa mình đến phương nào
còn hơn phải yêu nhau trong đau buồn
yo yo yo...
không còn lựa chọn khác
khi đôi mình không còn yêu nhau
khi đôi mình không còn đậm sâu
em em đã không cần thật sự lúc anh kề vai em
chia sẽ bao buồn vui yo
thì thôi hãy quên đi
quên được anh quên một người đã từng yêu em
không thể trao cho em
một hạnh phúc mà em đã từng mơ
em có cảm giác đôi mình.... giờ đã hết yêu nhau rồi
có cảm giác đôi mình ...gặp nhau chỉ là thói quen thôi
em cảm giác 1 ngày... tình ta sẽ đành chia 2 lối
1 cảm giác... ngỡ như sẽ gần đây
Anh cũng cảm giác không còn... cần em sớt chia vui buồn
có cảm giác trong đời nhiều điều ý nghĩa hơn tình yêu
anh cảm giác đôi mình có lẽ cần 1 đường đi mới
anh cảm giác ta không thuộc về nhau
cảm giác em đã chôn sâu...phải làm sao anh sẽ hiểu
nước mắt em rơi em không thể lựa chọn khác
hạnh phúc đôi ta bao lâu,nay đã chìm sâu thật rồi
người yêu ơi hãy giải thoát cho nhau
cảm giác yêu cứ lo sợ ngày mai rồi anh sẽ hiểu
mình chẳng bên nhau những kí ức vẫn còn đậm sâu
dù biết nơi cuối con đường sẽ đưa mình đến phương nào
còn hơn phải yêu nhau trong đau buồn
cảm giác em đã chôn sâu...phải làm sao anh sẽ hiểu
nước mắt em rơi em không thể lựa chọn khác
hạnh phúc đôi ta bao lâu,nay đã chìm sâu thật rồi
người yêu ơi hãy giải thoát cho nhau
cảm giác yêu cứ lo sợ ngày mai rồi anh sẽ hiểu
mình chẳng bên nhau những kí ức vẫn còn đậm sâu
dù biết nơi cuối con đường sẽ đưa mình đến phương nào
yo yo yo...
không còn lựa chọn khác
khi đôi mình không còn yêu nhau
khi đôi mình không còn đậm sâu
em em đã không cần thật sự lúc anh kề vai em
chia sẽ bao buồn vui yo
thì thôi hãy quên đi
quên được anh quên một người đã từng yêu em
không thể trao cho em
một hạnh phúc mà em đã từng mơ