Không Được Khóc Để Quên Anh

Không Được Khóc Để Quên Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Không Được Khóc Để Quên Anh

Đóng góp bởi

Yêu là điều
Em không dám mong
Lúc này
Từ ngày
Mình chia tay
Trong cuộc tình
Đắng cay
Niềm kiêu hãnh
Em gạt hết
Em đâu thiết chi
Khi yêu người
Chỉ cần
Được yêu anh
Ở bên cạnh anh
Yêu thật lòng
Giờ em đớn đau
Vô vọng
Nguyện cầu
Tình yêu anh
Sẽ như em luôn
Đợi mong
Ngày anh đi
Em muốn
Giữ anh
Ở lại
Nhưng này
Là lần thứ hai
Anh nói chia tay
Em không khóc
Người ơi
Em không níu giữ
Khi anh đi rồi
Dù trái tim em
Đang quặn thắt cơn đau
Vì em
Còn yêu anh nhiều lắm
Anh cứ bước
Cùng ai
Đừng tội nghiệp em
Xin chớ quay lại
Này khoé mi ơi
Xin hãy nín đi thôi
Sao cứ khóc hoài
Còn mong anh quay về
Nhưng lòng tự trọng
Của em
Không cho phép
Em yếu mềm
Yêu thật lòng
Giờ em đớn đau
Vô vọng
Nguyện cầu
Tình yêu anh
Sẽ như em luôn
Đợi mong
Ngày anh đi
Em muốn
Giữ anh
Ở lại
Nhưng này
Là lần thứ hai
Anh nói chia tay
Em không khóc
Người ơi!
Em không níu giữ
Khi anh đi rồi
Dù trái tim em
Đang quặn thắt cơn đau
Vì em
Còn yêu anh nhiều lắm
Anh cứ bước
Cùng ai
Đừng tội nghiệp em
Xin chớ quay lại
Này khoé mi ơi
Xin hãy nín đi thôi
Sao cứ khóc hoài
Còn mong anh quay về
Em không khóc
Người ơi
Em không níu giữ
Khi anh đi rồi
Dù trái tim em
Đang quặn thắt cơn đau
Vì em
Còn yêu anh nhiều lắm
Anh cứ bước
Cùng ai
Đừng tội nghiệp em
Xin chớ quay lại
Này khoé mi ơi
Xin hãy nín đi thôi
Sao cứ khóc hoài
Còn mong anh quay về
Nhưng lòng tự trọng
Của em
Không cho phép
Em yếu mềm
Nhưng lòng tự trọng
Của em
Không cho phép
Em yếu mềm