Cũng Sẽ Quên Thôi

Cũng Sẽ Quên Thôi

Lời bài hát Cũng Sẽ Quên Thôi

Đóng góp bởi

Chợt buồn lòng sao
Trống vắng yêu thương
Kia sao mãi xa vời
Gượng cười vì tim đau
Nhói chợt nhận
Ra em đã đến sau
Ngay gặp nhau có biết
Chính con tim của em
Thầm riêng trao về mỗi anh
Mỉm cười lên che đi niềm
Thương nhớ vì đã trot
Yêu nhớ anh thật nhiều
Mình em ….âm thầm khóc
Hiểu thấu …
Cho long em anh hỡi ….
Lặng riêng em nhìn
Anh đón đưa ai về cứ
Thế trôi qua anh nào hay ,
Yêu thương kia đã mãi
Mãi xa xăm hỏi long
Sao còn vấn vương
Long em mãi lặng thầm
Nhớ mong một người ,
Em sẽ giữ mãi tiếng
Yêu trong lặng câm
Mong anh sẽ bên người mãi
Không xa tình em
Xin vùi sâu trái tim ..
Chợt buồn lòng sao
Trống vắng yêu thương
Kia sao mãi xa vời
Gượng cười vì tim đau
Nhói chợt nhận
Ra em đã đến sau
Ngay gặp nhau có biết
Chính con tim của em
Thầm riêng trao về mỗi anh
Mỉm cười lên che đi niềm
Thương nhớ vì đã trot
Yêu nhớ anh thật nhiều
Mình em ….âm thầm khóc
Hiểu thấu …
Cho long em anh hỡi ….
Lặng riêng em nhìn
Anh đón đưa ai về cứ
Thế trôi qua anh nào hay ,
Yêu thương kia đã mãi
Mãi xa xăm hỏi long
Sao còn vấn vương
Long em mãi lặng thầm
Nhớ mong một người ,
Em sẽ giữ mãi tiếng
Yêu trong lặng câm
Mong anh sẽ bên người mãi
Không xa tình em
Xin vùi sâu trái tim ..
Mình em ….âm thầm khóc
Hiểu thấu …
Cho long em anh hỡi ….
Lặng riêng em nhìn
Anh đón đưa ai về cứ
Thế trôi qua anh nào hay ,
Yêu thương kia đã mãi
Mãi xa xăm hỏi long
Sao còn vấn vương
Long em mãi lặng thầm
Nhớ mong một người ,
Em sẽ giữ mãi tiếng
Yêu trong lặng câm
Mong anh sẽ bên người mãi
Không xa tình em
Xin vùi sâu trái tim ..
Mong anh sẽ bên người mãi
Không xa tình em
Xin vùi sâu trái tim ..