Ru Con 3

Ru Con 3

Lời bài hát Ru Con 3

Đóng góp bởi

Ầu ơ
Ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt
Bỏ hành cho thơm
Ầu ơ
Kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt
Ầu ơ
Kho ba lương thịt
Để dành cho con
Ầu ơ
Rủ nhau đi bắt chuồn chuồn
Khi vui nó đậu
Ầu ơ
Khi vui nó đậu
Khi buồn nó bay
Ầu ơ
Chiều chiều vịt lội cò bay
Con voi bỏ mía
Ầu ơ
Con voi bỏ mía
Chạy ngay ra đường
Ầu ơ
Chiều chiều ngư phủ đi câu
Sâu bắt ngư phủ
Biết đâu mà tìm
Ầu ơ
Tìm vàng tìm bạc dễ tìm
Chứ tìm câu nhân nghĩa
Ầu ơ
Tìm câu nhân nghĩa
Khó tìm lắm ai