Ru Con 5

Ru Con 5

Lời bài hát Ru Con 5

Đóng góp bởi

Ơ ầu ơ
Ơ Cầm vàng mà lội qua sông
Chứ vàng rơi không tiếc ơ
Ơ ầu ơ
Ơ vàng rơi không tiếc
Chứ tiếc công cầm vàng
Ơ ầu ơ
Ơ gió đưa cây cải ơ về trời
Chứ rau răm ở lại
Ơ ầu ơ
Ơ rau răm ở lại
Chịu lời đắng cay
Ơ ầu ơ
Ơ chim khôn tránh bẫy tránh lồng
Chứ người khôn tránh tiếng
Ơ ầu ơ
Ơ người khôn tránh tiếng
Hồ đồ mới khôn