Ầu Ơ Lý Ru Con

Ầu Ơ Lý Ru Con

Lời bài hát Ầu Ơ Lý Ru Con

Đóng góp bởi

Ru con giấc ngủ
Giấc ngủ trưa nồng
Như bông sen nở
Giữa đồng lúa xanh
Ru con giấc ngủ,
Giấc ngủ yên lành
Cơn mưa mùa hè về
Quanh chốn năm
Ru con mẹ hát,
Mẹ hát lời trầm
Mong con khôn lớn
Như mầm lúa non
Ru con tình nghĩa,
Tình nghĩa vuông tròn
Câu ca dao nào vẫn
Còn trong con
Ầu ơ...ơi lý ru con
Như cơn gió đọng bờ tre cao
Hạt nắng lao xao
Nhớ hôm nào
Giọt mưa nhè nhẹ
Nhỏ vào thân cây
Ầu ơ...ơi lý ru con
Năm xa tháng rộng
Vành môi xưa
Ngại nắng đêm mưa
Dáng mẹ gầy
Cánh võng hôm nào,
Ầu ơ...lý ru con
Ru con giấc ngủ
Giấc ngủ trưa nồng
Như bông sen nở
Giữa đồng lúa xanh
Ru con giấc ngủ,
Giấc ngủ yên lành
Cơn mưa mùa hè về
Quanh chốn năm
Ru con mẹ hát,
Mẹ hát lời trầm
Mong con khôn lớn
Như mầm lúa non
Ru con tình nghĩa,
Tình nghĩa vuông tròn
Câu ca dao nào vẫn
Còn trong con
Ầu ơ...ơi lý ru con
Như cơn gió đọng bờ tre cao
Hạt nắng lao xao
Nhớ hôm nào
Giọt mưa nhè nhẹ
Nhỏ vào thân cây
Ầu ơ...ơi lý ru con
Năm xa tháng rộng
Vành môi xưa
Ngại nắng đêm mưa
Dáng mẹ gầy
Cánh võng hôm nào,
Ầu ơ...lý ru con
Cánh võng hôm nào,
Ầu ơ...lý ru con