Hò Mái Nhì Huế

Hò Mái Nhì Huế

Lời bài hát Hò Mái Nhì Huế

Đóng góp bởi

Trước bến ơ
Chiều chiều
Trước bến Văn Lâu
Ai ngồi ai cau
Ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm
Ai nhớ ai trông
Ơ
Thuyền ai thấp
Thoáng trên sông
Đã đưa câu mái
Ơ ơ đưa câu mái đẩy
Chạnh ơ lòng
Ơ
Đưa câu mái đẩy
Chạnh lòng non ơ nước non