Ơn Phật Từ Bi

Ơn Phật Từ Bi

Lời bài hát Ơn Phật Từ Bi

Đóng góp bởi

Kính dâng lên phật
Ngàn đóa hoa thơm
Đức Phật từ bi che chở muôn loài
Hoa tươi thắm kính dâng lên người
Đem công đức hiến dâng cho đời
Cho nhân thế xinh tươi rạng ngời
Ước mong cho đời được sống yên vui
Con nguyện đem công đức cho đời
Đem tình thương bố thí muôn loài
Mong ngày mai
Đời con bớt khổ đau về sau
Xin Đức Phật từ bi khổ lượng
Soi sáng đường
Cho con bước đi bình an
Mong tất cả được luôn yên bình
Cho chúng sanh
Luôn được hạnh phúc bền lâu
Con hứa sẽ nguyện đem công đức này
Mang đến cả niềm vui
Cho thế gian được bình an
Kính dâng lên phật
Ngàn đóa hoa thơm
Đức Phật từ bi che chở muôn loài
Hoa tươi thắm kính dâng lên người
Đem công đức hiến dâng cho đời
Cho nhân thế xinh tươi rạng ngời
Ước mong cho đời được sống yên vui
Con nguyện đem công đức cho đời
Đem tình thương bố thí muôn loài
Mong ngày mai
Đời con bớt khổ đau về sau
Xin Đức Phật từ bi khổ lượng
Soi sáng đường
Cho con bước đi bình an
Mong tất cả được luôn yên bình
Cho chúng sanh
Luôn được hạnh phúc bền lâu
Con hứa sẽ nguyện đem công đức này
Mang đến cả niềm vui
Cho thế gian được bình an
Con hứa sẽ nguyện đem công đức này
Mang đến cả niềm vui
Cho thế gian được bình an