Thua Một Người Dưng

Thua Một Người Dưng

Lời bài hát Thua Một Người Dưng

Đóng góp bởi

Đời ai biết trước ...
Ngày mai ta sẽ ..
Ra sao...?
Cuộc sống là bao?
Vì đâu
Không mến thương nhau?
Người thì lao đao
Còn người kia...
Sống trong sang giàu
Anh em một nhà
Mà không thấy
Đau lòng hay sao?
Đời như chiếc lá
Ngày mai gió cuốn bay xa
Dù trước dù sau
Nào ai sanh tử ...
Không qua...
Bạc tiền lợi danh
Giờ đây
Bỏ nhau sao đành
Toan tính giựt giành
Tình anh em
Thua một người.. dưng...
Một người dưng
Đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghĩ cho mình
Giúp người xa cơ
Nào muốn trả.. ơn....
Mà tại sao...?
Ta anh em một nhà
Chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều
Rào trước đón sau
Này ai ơi ...
Hãy... nhớ lấy câu
"Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ
Chớ hoài đá... nhau...."
Đời như chiếc lá
Ngày mai gió cuốn bay xa
Dù trước dù sau
Nào ai sanh tử ...
Không qua...
Bạc tiền lợi danh
Giờ đây
Bỏ nhau sao đành
Toan tính giựt giành
Tình anh em
Thua một người... dưng....
Một người dưng
Đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghĩ cho mình
Giúp người xa cơ
Nào muốn trả ơn.
Mà tại sao...?
Ta anh em một nhà
Chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều
Rào trước đón sau
Này ai ơi ...
Hãy nhớ lấy câu
"Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ
Chớ hoài đá.. nhau...."
"Anh em như bát nước đầy
Rách lành đùm bọc
Đỡ đần có... nhau.....