Cái Xác Không Hồn

Cái Xác Không Hồn

Lời bài hát Cái Xác Không Hồn

Đóng góp bởi

Anh biết em mà
Phải lo cha mẹ
Cuộc sống ấm êm
Đường tình duyên em
Em đành buông xuôi giữa dòng đời
Không thể lựa chọn
Một người mình yêu đâu anh
Chữ hiếu chưa trọn
Tấm thân này đành theo gió bay
Nước mắt lưng tròng
Em theo chồng về nơi xứ xa
Bỏ lại sau lưng
Bao buồn vui ký ức đôi mình
Anh chớ đau lòng
Vì một người như em
Chớ trách thân mình
Chỉ tại vì em quá nghèo
Rồi ngày mai đây nơi xứ xa
Chốn nơi đô thành lắm đèn hoa
Nhưng em chẳng thể quên
Một người đàn ông
Em yêu rất nhiều
Cuộc đời cho em bao trái ngang
Cướp đi mối tình em nặng mang
Từ đây em sống
Như xác không hồn
Bên cạnh người ta
Nước mắt lưng tròng
Em theo chồng về nơi xứ xa
Bỏ lại sau lưng
Bao buồn vui ký ức đôi mình
Anh chớ đau lòng
Vì một người như em
Chớ trách thân mình
Chỉ tại vì em quá nghèo
Rồi ngày mai đây nơi xứ xa
Chốn nơi đô thành lắm đèn hoa
Nhưng em chẳng thể quên
Một người đàn ông
Em yêu rất nhiều
Cuộc đời cho em bao trái ngang
Cướp đi mối tình em nặng mang
Từ đây em sống
Như xác không hồn
Bên cạnh người ta
Rồi ngày mai đây nơi xứ xa
Chốn nơi đô thành lắm đèn hoa
Nhưng em chẳng thể quên
Một người đàn ông
Em yêu rất nhiều
Cuộc đời cho em bao trái ngang
Cướp đi mối tình em nặng mang
Từ đây em sống
Như xác không hồn
Bên cạnh người ta
Từ đây em sống
Như xác không hồn
Bên cạnh người ta