Con Ghẻ

Con Ghẻ

Lời bài hát Con Ghẻ

Đóng góp bởi

Sống chung một nhà
Sao mà đứa thương đứa ghét
Sống chung một nhà
Sao mà máu chảy không đau
Phải chăng số phận
Gieo nhầm đời em con ghẻ
Máu mủ gì đâu
Để ai phải thêm bận lòng
Tủi thân bao ngày
Môi cười mà rơi nước mắt
Ngước lên hỏi trời
Sao đành tạo hóa ra chi
Sống sao cho vừa
Lòng người dù
Bao gian khó
Tiếng ai nỉ non
Từng đêm khóc
Trong hiu quạnh
Đời như con nước
Về đâu kiếp bèo mây trôi
Ngọt nhạt bờ môi
Mà sao lòng
Người sâu thẳm
Mẹ ơi cha hỡi
Vì sao nỡ rời xa con
Phải chăng bởi nghèo
Gạt giọt nước mắt
Bán con cho người
Sống chung một nhà
Sao mà đứa thương đứa ghét
Sống chung một nhà
Sao mà máu chảy không đau
Phải chăng số phận
Gieo nhầm đời em con ghẻ
Máu mủ gì đâu
Để ai phải thêm bận lòng
Tủi thân bao ngày
Môi cười mà rơi nước mắt
Ngước lên hỏi trời
Sao đành tạo hóa ra chi
Sống sao cho vừa
Lòng người dù
Bao gian khó
Tiếng ai nỉ non
Từng đêm khóc
Trong hiu quạnh
Đời như con nước
Về đâu kiếp bèo mây trôi
Ngọt nhạt bờ môi
Mà sao lòng
Người sâu thẳm
Mẹ ơi cha hỡi
Vì sao nỡ rời xa con
Phải chăng bởi nghèo
Gạt giọt nước mắt
Bán con cho người
Đời như con nước
Về đâu kiếp bèo mây trôi
Ngọt nhạt bờ môi
Mà sao lòng
Người sâu thẳm
Mẹ ơi cha hỡi
Vì sao nỡ rời xa con
Phải chăng bởi nghèo
Gạt giọt nước mắt
Bán con cho người
Phải chăng bởi nghèo
Gạt giọt nước mắt
Bán con cho người