Nỗi Buồn Gác Trọ

Nỗi Buồn Gác Trọ

Lời bài hát Nỗi Buồn Gác Trọ

Đóng góp bởi

Gác lạnh về khuya
Cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng
Cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn
Hiu hắt
Lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê
Hè phố
Có người con gái
Buông tóc thề
Thu về e ấp
Chuyện vu quy
Khoác lên tà áo
Màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm
Một người
Bâng khuâng
Gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu
Cố nhân ơi đi về đâu
Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn
Để ngàn đời nhớ nhau
Phố nhỏ
Đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế
Động trên mi
Có ai ngồi đếm
Mùa nhung nhớ
Nỗi niềm về lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa
Một người
Gác lạnh về khuya
Cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng
Cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn
Hiu hắt
Lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê
Hè phố
Có người con gái
Buông tóc thề
Thu về e ấp
Chuyện vu quy
Khoác lên tà áo
Màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm
Một người
Bâng khuâng
Gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu
Cố nhân ơi đi về đâu
Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn
Để ngàn đời nhớ nhau
Phố nhỏ
Đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế
Động trên mi
Có ai ngồi đếm
Mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa
Một người
Có ai ngồi đếm
Mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa
Một người
Có ai ngồi đếm
Mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa
Một người