Xin Trả Lại Thời Gian

Xin Trả Lại Thời Gian

Lời bài hát Xin Trả Lại Thời Gian

Đóng góp bởi

Xin trả lại
Những kỷ niệm
Buồn vui
Ngày xanh đã
Theo thời gian qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự
Nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét suy tư
Bao năm thầm kín
Trót thương tà áo tím
Những đêm sương lạnh
Nghe trái sầu
Rớt vào... tim.....
Thương rất nhiều
Mái tóc xõa bờ vai
Tình khôn lớn
Nuôi chờ mong
Ôi quá dài
Lòng vẫn u hoài
Thấy chuyện tình đổi thay
Đời ai biết được ai
Chia ly là hết
Xót xa nhiều cũng thế
Nếu mai sau gặp
Xin cúi mặt làm ngơ.
Thời gian
Có ngừng đây... bao giờ
Thương tiếc rồi
Chỉ làm buồn vu vơ
Nhiều lúc
Muốn quên để xóa mờ
Nhưng mỗi lần
Nhìn đêm về thương nhớ
Người đó ta đây
Tình vẫn chia phôi
Biết cuộc đời mình
Ra sao....
Ôm kỷ niệm
Chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc
Cho người thương
Cho tiếng đàn
Đời đã không màng
Những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ
Lúc đêm gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại thời gian
Thời gian
Có ngừng đây... bao giờ
Thương tiếc rồi
Sẽ làm buồn vu vơ
Nhiều lúc
Muốn quên để xóa mờ
Nhưng mỗi lần
Nhìn đêm về thương nhớ
Người đó ta đây
Tình vẫn chia phôi
Biết cuộc đời mình
Ra sao.
Ôm kỷ niệm
Chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc
Cho người thương
Cho tiếng đàn
Đời đã không màng
Những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ
Lúc đêm gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại.. thời gian
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại.. thời gian
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại.. thời gian
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại.. thời gian