Vì Trong Nghịch Cảnh

Vì Trong Nghịch Cảnh

Lời bài hát Vì Trong Nghịch Cảnh

Đóng góp bởi

Mình không duyên nợ
Đừng chờ em... ơi...!
Chẳng phải tại ta
Không trách ở... trời.....
Đời mình
Sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành
Phải xa.... nhau....
Tình yêu dang dở
Là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu
Đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc.. đi.... em.....
Khóc cho núi lở non mòn
Cho người yêu vương vấn thêm
Hãy khóc... đi... anh....
Thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại
Định mệnh đôi... ta....
Yêu chẳng gần nhau
Duyên mới nhạt... nhòa....
Đường tình ta
Không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh....
Em ơi...!
Mình không duyên nợ
Đừng chờ em... ơi...!
Chẳng phải tại ta
Không trách ở... trời.....
Đời mình
Sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành
Phải xa.... nhau....
Tình yêu dang dở
Là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu
Đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc.. đi.... em.....
Khóc cho núi lở non mòn
Cho người yêu vương vấn thêm
Hãy khóc... đi... anh....
Thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại
Định mệnh đôi... ta....
Yêu chẳng gần nhau
Duyên mới nhạt... nhòa....
Đường tình ta
Không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh....
Em ơi...!
Đường tình ta
Không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh....
Em ơi...!
Đường tình ta
Không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh....
Em ơi...!
Đường tình ta
Không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh....
Em ơi...!