Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lời bài hát Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Đóng góp bởi

Chiều nao...
Tiễn nhau đi
Khi bóng ngã... xế... tà...
Hoàng hôn..
Đến đâu đây
Màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian
Đừng tan
Níu đôi chân thời gian
Ngừng trôi cho giây phút
Chia ly này kéo dài
Trước khi phân kỳ
Ước sao cho tàu đừng.. đi...
Xe lăn êm êm
Lúc ga chiều
Sắp lên đèn
Mưa thu bay bay
Sắt se lòng
Ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông
Mà ai còn đứng trông
Theo chiều sương xuống.
Tâm tư cô đơn
Trách con tàu nỡ sao đành
Đem yêu thương đi
Đến nơi nao
Cách đôi tình.
Đường trăm nhịp lối
Tình trăm nghìn mối
Hướng theo một
Bóng người.
Tà dương
Khuất trong sương
Là mỗi lần... ngóng... chờ....
Nhìn theo
Phía chân mây đợi
Chuyến xe
Xưa về... chưa...
Nếu hay chăng người ơi
Chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương rắc lên
Muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về
Cũng trên chuyến tàu
Hoàng hôn
Xe lăn trong đêm
Khuất xa dần
Biết đâu tìm
Mưa thu bay bay
Sắt se lòng
Ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông
Mà ai còn đứng im
Trong chiều sương xuống.
Tâm tư cô đơn
Trách con tàu nỡ sao đành
Đem yêu thương đi
Đến nơi nao
Cách đôi tình.
Đường trăm nhịp lối
Tình trăm nghìn mối
Hướng theo một
Bóng người.
Tà dương
Khuất trong sương
Là mỗi lần... ngóng... chờ....
Nhìn theo
Phía chân mây đợi
Chuyến xe
Xưa về... chưa...
Nếu hay chăng người ơi
Chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương rắc lên
Muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về
Cũng trên chuyến tàu
Hoàng hôn
Nếu mai đây về
Cũng trên chuyến tàu
Hoàng hôn