Người Đến Từ Triều Châu

Người Đến Từ Triều Châu

Lời bài hát Người Đến Từ Triều Châu

Đóng góp bởi

Nghìn trùng xa
Ai còn vấn vương sông hồ
Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
Ở đây có bếp lửa hồng
Và nơi đây có mối duyên nồng
Cùng nơi đây
Em đang chờ anh xây mộng kết tơ
Ngày anh đến
Ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ
Ngày anh đến
Cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn những u buồn
Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em
Gió cũng hát lao xao
Cùng đàn, én chao vườn xuân
Nghìn trùng xa
Ai còn vấn vương sông hồ
Mà nơi đây
Bỗng dừng bước phiêu du
Ở đây có bếp lửa hồng
Và nơi đây có mối duyên nồng
Cùng nơi đây
Em đang chờ anh xây mộng kết tơ
Ngày anh đến
Ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ
Ngày anh đến
Cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn những u buồn
Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em
Gió cũng hát lao xao
Cùng đàn, én chao vườn xuân
Ngày anh đến
Ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ
Ngày anh đến
Cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn những u buồn
Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em
Gió cũng hát lao xao
Cùng đàn, én chao vườn xuân