Lời bài hát Thuyền Hoa

Đóng góp bởi

Thuyền em đi
Trên sông trăng sáng
Cưới nhau về
Ta rước hội vui
Trên sông dài
Thuyền hoa giăng
Bao cô nàng
Miệng cười tươi tắn
Thuyền em trôi
Vào ánh sáng
Ánh sáng hồng
Tươi những đèn hoa
Với áo màu xanh
Ngát hồn ta
Thuyền em trôi
Vào đêm vui
Tiếng hát em
Vang cả dòng sông
Dòng sông xanh
Xanh lên tình người
Dòng sông xanh
Xanh lên ước mơ
Thuyền em trôi
Về bến mới
Bến yên lành
Xuôi mái chèo vui
Bến thanh bình
Ta sống thảnh thơi
Làng quê ta
Đêm nay vui quá
Rước em về
Trên chiếc thuyền hoa
Chân mang giầy
Đầu che khăn
Đôi môi hồng
Miệng cười tươi thắm
Chợ quê xưa
Thành phố mới
Rước em về
Con nước mừng vui
Rước em về
Cho bến nghỉ ngơi
Thuyền hoa ơi
Dừng đây thôi
Mắt sáng em
Hơn cả vầng trăng
Rồi mai đây
Ta chở về nguồn
Chở yêu thương
Về qua bến mơ
Dòng sông ơi
Thuyền hoa ơi
Có em về
Cây trái nở hoa
Có em về
Trăng sáng đời ta
Thuyền em đi
Trên sông trăng sáng
Cưới nhau về
Ta rước hội vui
Trên sông dài
Thuyền hoa giăng
Bao cô nàng
Miệng cười tươi tắn
Thuyền em trôi
Vào ánh sáng
Ánh sáng hồng
Tươi những đèn hoa
Với áo màu xanh
Ngát hồn ta
Thuyền em trôi
Vào đêm vui
Tiếng hát em
Vang cả dòng sông
Dòng sông xanh
Xanh lên tình người
Dòng sông xanh
Xanh lên ước mơ
Thuyền em trôi
Về bến mới
Bến yên lành
Xuôi mái chèo vui
Bến thanh bình
Ta sống thảnh thơi
Làng quê ta
Đêm nay vui quá
Rước em về
Trên chiếc thuyền hoa
Chân mang giầy
Đầu che khăn
Đôi môi hồng
Miệng cười tươi thắm
Chợ quê xưa
Thành phố mới
Rước em về
Con nước mừng vui
Rước em về
Cho bến nghỉ ngơi
Thuyền hoa ơi
Dừng đây thôi
Mắt sáng em
Hơn cả vầng trăng
Rồi mai đây
Ta chở về nguồn
Chở yêu thương
Về qua bến mơ
Dòng sông ơi
Thuyền hoa ơi
Có em về
Cây trái nở hoa
Có em về
Trăng sáng đời ta
Dòng sông ơi
Thuyền hoa ơi
Có em về
Cây trái nở hoa
Có em về
Trăng sáng đời ta
Dòng sông ơi
Thuyền hoa ơi
Có em về
Cây trái nở hoa
Có em về
Trăng sáng đời ta