Rước Tình Về Với Quê Hương

Rước Tình Về Với Quê Hương

Lời bài hát Rước Tình Về Với Quê Hương

Đóng góp bởi

Anh xin đưa em về
Về quê hương ta đó
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt trần
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao chiếu muôn ngọn nến
Lập lòe đôm đốm hoa đăng
Rước dâu em đi vào làng.
Em theo anh đi về
Về quê hương ta sống
Em theo anh đi về
Tình quê hương mặn nồng
Đồng xanh như gái chưa con
Lúa non xôn xao chào đón
Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
Thấy em đua nhau hòa đàn.
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh
Ôi... gió mát trăng thanh
Ru tình ta như sóng
Ru con thuyền tình
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời.
Nước mát hoa thơm
Ôi nước mát hoa thơm
Đưa tình ta đi tới
Giấc mơ tuyệt vời.
Em theo anh đi về
Về quê hương ta đó
Em theo anh đi về
Tình quê hương đậm đà
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cao thơm ngát hương hoa
Hỡi em theo anh vào.. nhà...
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh
Ôi... gió mát trăng thanh
Ru tình ta như sóng
Ru con thuyền tình
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Anh thấy không anh
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời.
Nước mát hoa thơm
Ôi nước mát hoa thơm
Đưa tình ta đi tới
Giấc mơ tuyệt vời.
Em theo anh đi về
Về quê hương ta đó
Em theo anh đi về
Tình quê hương đậm đà
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cao thơm ngát hương hoa
Hỡi em theo anh vào.. nhà...
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cao thơm ngát hương hoa
Hỡi em ....
Theo anh vào.. nhà...