Rượu Cưới Ngày Xuân

Rượu Cưới Ngày Xuân

Lời bài hát Rượu Cưới Ngày Xuân

Đóng góp bởi

Tết năm này quê ta quá chịu chơi
Tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời
Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké
Mừng cô Sáu đầu xuân thêm chú rể
Bên gia đình anh Tám có cô dâu
Hai ông bà hạnh phúc hết như nhau
Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng
Chén rượu này tui xin chúc cho đàn trai
Chứ chén thứ hai tui xin chúc cho đàn bà
Nè nè anh Tám, tui mời anh một chén à
Nè cô Sáu cụng ly ta rốt rẻng
Riêng ly này tui chúc cháu tân lang
Riêng ly này tui chúc Gái giai nhân
Chúc hết làng ta điều ăn Tết rần rần
Dzô ô ô... dzô !
Xinh mời cô bác
Ta cùng giải khát
Cứ uống mừng xuân sang
Quê mình khang trang,
Tưng bừng gả cưới khiến
Chúng tôi cũng rộn ràng
A a.....Cô nào ở góa, anh nào mà ở giá
Năm mới mần ăn ra
Tui thề xông pha,
Qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già...
Uống ly này ly tôi hết rồi đây
Đám cưới vui ai đâu có la rầy
Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu ?
Cụng ly với bà sui đi cái đã !
Xuân năm này anh đám cưới cho con
Sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui
Xuân của lòng ta là không có tuổi già
Chén rượu này tui xin chúc cho đàn trai
Chứ chén thứ hai tui xin chúc cho đàn bà
Nè nè anh Tám, tui mời anh một chén à
Nè cô Sáu cụng ly ta rốt rẻng
Riêng ly này tui chúc cháu tân lang
Riêng ly này tui chúc Gái giai nhân
Chúc hết làng ta điều ăn Tết rần rần
Dzô ô ô... dzô !
Xinh mời cô bác
Ta cùng giải khát
Cứ uống mừng xuân sang
Quê mình khang trang
Tưng bừng gả cưới khiến
Chúng tôi cũng rộn ràng
A a.....Cô nào ở góa, anh nào mà ở giá
Năm mới mần ăn ra
Tui thề xông pha
Qua nhà mai mối
Cho ấm thêm cái tình già...
Uống ly này ly tôi hết rồi đây
Đám cưới vui ai đâu có la rầy
Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu ?
Cụng ly với bà sui đi cái đã !
Xuân năm này anh đám cưới cho con
Sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui
Xuân của lòng ta là không có tuổi già
Sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui
Xuân của lòng ta là không có tuổi già