Năm Qua Đã Làm Gì (Gala Nhạc Việt 15)

Năm Qua Đã Làm Gì (Gala Nhạc Việt 15)

Lời bài hát Năm Qua Đã Làm Gì (Gala Nhạc Việt 15)

Đóng góp bởi

Năm qua tôi đã làm gì
Cho người sinh ra tôi
Năm qua tôi đã làm gì
Cho người yêu thương mình
Năm qua tôi đã làm gì
Cho người nâng đỡ tôi
Và năm qua tôi đã làm gì
Cho những mối quen thân tình
Giờ là lúc nhìn lại
Xem một năm vừa trải qua
Buồn vui thế nào
Có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu
Dù là như thế nào
Dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại
Một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại
Chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới
Năm qua tôi có được gì
Sau những lần rong chơi
Năm qua tôi có được gì
Sau những bước chân rối bời
Năm qua tôi có được gì
Sau những lần chia tay
Và năm qua tôi có được gì
Sau những phút giây quay lại
Giờ là lúc nhìn lại
Xem một năm vừa trải qua
Buồn vui thế nào
Có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu
Dù là như thế nào
Dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại
Một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại
Chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới
Năm qua tôi có được gì
Sau những lần rong chơi
Năm qua tôi có được gì
Sau những bước chân rối bời
Năm qua tôi có được gì
Sau những lần chia tay
Và năm qua tôi có được gì
Sau những phút giây quay lại
Giờ là lúc nhìn lại
Xem một năm vừa trải qua
Buồn vui thế nào
Có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu
Dù là như thế nào
Dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại
Một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại
Chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới
Vậy là hết một năm
Bao bộn bề phải trải qua
Nhìn xem thế nào
Có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu
Dù là như thế nào
Dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại
Một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại
Chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới
Giờ thôi khép lại
Thêm một năm nữa đã trôi
Xin chào năm mới
Năm nay tôi sẽ làm gì
Cho người sinh ra tôi
Năm nay tôi sẽ làm gì
Cho người yêu thương mình
Năm nay tôi sẽ làm gì
Cho người nâng đỡ tôi
Và năm nay tôi sẽ làm gì
Cho những mối quen thân tình