Lời bài hát Quay Về Đi

Đóng góp bởi

Đếm chiếc lá
Rơi ngoài hiên vắng
Có biết đâu Em
Đã quá muộn màng
Một nửa thương nhớ
Anh mang trao người
Giờ mất nhau
Tim có nhói đau
Sẽ mãi mãi
Chỉ là cơn gió
Gió khẽ lay cho
Tim anh khẽ bồi hồi
Một nửa thương nhớ
Anh mang trao người
Để mất nhau
Tim nghe nhói đau
Quay về đi
Quay về đi
Cho Anh hết đợi chờ
Bao lời yêu
Trong lòng anh
Vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa
Khi bên nhau
Anh đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau
Sẽ rất đau
Quay về đi
Quay về đi
Bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi
Hay lòng em
Vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau
Không bên nhau
Xin mưa hãy 1 lần
Mưa ơi mang anh
Quay về đi
Sẽ mãi mãi
Chỉ là cơn gió
Gió khẽ lay cho
Tim anh khẽ bồi hồi
Một nửa thương nhớ
Anh mang trao người
Để mất nhau
Tim nghe nhói đau
Quay về đi
Quay về đi
Cho Anh hết đợi chờ
Bao lời yêu
Trong lòng anh
Vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa
Khi bên nhau
Anh đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau
Sẽ rất đau
Quay về đi
Quay về đi
Bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi
Hay lòng em
Vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau
Không bên nhau
Xin mưa hãy 1 lần
Mưa ơi mang anh
Quay về đi
Quay về đi
Quay về đi
Cho Anh hết đợi chờ
Bao lời yêu
Trong lòng anh
Vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa
Khi bên nhau
Em đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau
Sẽ rất đau
Quay về đi
Quay về đi
Bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi
Hay lòng em
Vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau
Không bên nhau
Xin mưa hãy 1 lần
Mưa ơi mang anh
Quay về đi