Xin Đừng Buông Tay (Solo Version)

Xin Đừng Buông Tay (Solo Version)

Lời bài hát Xin Đừng Buông Tay (Solo Version)

Đóng góp bởi

Bao đêm qua Trong lòng em cứ ngỡ Ta bên nhau sẽ một đời mai sau Nhưng anh nào hay Rồi đến một ngày Ngày em bỏ rơi cuộc tình ta Bao yêu thương xưa mà ta đã có Nay như mây trôi về nơi xa xôi Ký ức còn đó mà em đâu rồi Bàn tay không còn hơi ấm Rồi bỗng đêm dài thức giấc Em nhận ra quanh mình Chỉ thấy đong đầy nước mắt Sau từng đêm hiu quạnh Người đi xa rời thật sao Nhưng lòng em vẫn cố Níu yêu thương đã xa tầm tay với Rồi mai không còn ai sẽ Bên cạnh em mỗi ngày Rồi mãi không còn ai sẻ chia Những lúc vui buồn Làm sao trong đời em sống Khi nụ cười đã mất Hỡi anh Xin anh hãy đừng buông tay Bao đêm qua Trong lòng em cứ ngỡ Ta bên nhau sẽ một đời mai sau Nhưng anh nào hay Rồi đến một ngày Ngày em bỏ rơi cuộc tình ta Bao yêu thương xưa mà ta đã có Nay như mây trôi về nơi xa xôi Ký ức còn đó mà em đâu rồi Bàn tay không còn hơi ấm Rồi bỗng đêm dài thức giấc Em nhận ra quanh mình Chỉ thấy đong đầy nước mắt Sau từng đêm hiu quạnh Người đi xa rời thật sao Nhưng lòng em vẫn cố Níu yêu thương đã xa tầm tay với Rồi mai không còn ai sẽ Bên cạnh em mỗi ngày Rồi mãi không còn ai sẻ chia Những lúc vui buồn Làm sao trong đời em sống Khi nụ cười đã mất Hỡi anh Xin anh hãy đừng buông tay Rồi bỗng đêm dài thức giấc Em nhận ra quanh mình Chỉ thấy đong đầy nước mắt Sau từng đêm hiu quạnh Người đi xa rời thật sao Nhưng lòng em vẫn cố Níu yêu thương đã xa tầm tay với Rồi mai không còn ai sẽ Bên cạnh em mỗi ngày Rồi mãi không còn ai sẻ chia Những lúc vui buồn Làm sao trong đời em sống Khi nụ cười đã mất Hỡi anh Xin anh hãy đừng buông tay