Lời bài hát Mất Em

Đóng góp bởi

Một phút bối rối trống vắng
vỡ nát trong anh
Thoáng qua bao nhiêu
mộng mơ đã vụt mất
Thấy ai kia
đang bên cạnh em đi ngoài phố
Nắm tay nhau
môi em cười tươi trong hạnh phúc
Ngày tháng cứ thế
mãi giấu tiếng nói yêu em
Để hôm nay anh
phải đau thêm người hỡi
Nhớ mong em
yêu em từ lâu em nào biết
Trách cho anh
yêu nhưng lại không nói nên lời
Đêm hay ngày
cũng nhớ em
Thời gian qua
từng ngày đợi mong tin em
Tại sao anh, lặng im
chỉ biết yêu trong lòng
Giọt lệ anh
theo em bước ra đi
Nếu khi xưa
anh không bận tâm
bao lời nói
Nếu khi xưa
anh không lặng thinh
trong niềm nhớ
Nếu khi xưa
anh không là bạn thân
để nói yêu em
Thì hôm nay
I won’t crying for u
Thì hôm nay
I won’t missing for u
Baby I love u
waiting for u
Cứ thế cứ mãi
giấu tiếng nói yêu em
Để hôm nay
anh phải đau thêm người hỡi
Nhớ mong em
yêu em từ lâu em nào biết
Trách cho anh
yêu nhưng lại không nói nên lời
Đêm hay ngày
cũng nhớ em
Thời gian qua
từng ngày đợi mong tin em
Tại sao anh, lặng im
chỉ biết yêu trong lòng
Giọt lệ anh
theo em bước ra đi
Nếu khi xưa
anh không bận tâm
bao lời nói
Nếu khi xưa
anh không lặng thinh
trong niềm nhớ
Nếu khi xưa
anh không là bạn thân
để nói yêu em
Thì hôm nay
I won’t crying for u
Thì hôm nay
I won’t missing for u
Baby I love u
waiting for u
Bye bye
never say good bye
Dù em mãi mãi
không về đây với anh
I need u
Qua bao nhiêu ngày
anh vẫn mãi mong em
Đợi chờ em
em yêu
chờ em mãi
Nếu khi xưa
anh không bận tâm
bao lời nói
Nếu khi xưa
anh không lặng thinh
trong niềm nhớ
Nếu khi xưa
anh không là bạn thân
để nói yêu em
Thì hôm nay
I won’t crying for u
Nếu khi xưa
anh không bận tâm
bao lời nói
Nếu khi xưa
anh không lặng thinh
trong niềm nhớ
Nếu khi xưa
anh không là bạn thân
để nói yêu em
Thì hôm nay
I won’t crying for u
Thì hôm nay
I won’t missing for u
Baby I love u
waiting for u