Lời bài hát Lời Ru Cho Con

Đóng góp bởi

À ời à ơi
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Bao công bao việc bộn bề
Bố cày mẹ cấy chẳng về với con
Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say
Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ
Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ
Vẫn thắm đượm tình yêu thương
Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con
Lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ
Đã phôi pha theo tháng ngày
Và rồi mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương
Đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu
Vẫn mong cho con ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương
Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con
Lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ
Đã phôi pha theo tháng ngày
Và rồi mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương
Đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu
Vẫn mong cho con ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương
Vẫn mong cho con ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương