Trưa Vắng

Trưa Vắng

Lời bài hát Trưa Vắng

Đóng góp bởi

Trưa nay phố xá đầy nắng
Riêng em với con đường vắng
Biển ngoài kia sóng nói thầm
Nói thầm rằng em nhớ thương anh
Hàng phi lao đứng trên bờ cát
Nghe em bỗng cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương
Vẫn biết mây trời bay
Về một nơi xa
Vẫn biết anh giờ đây
Ở một nơi xa
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
Vẫn biết mây trời bay
Là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như
Lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh
Vì trưa nay gió không thể nói
Nên cây lá cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương
Gió đưa mây trời bay
Về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô ngoài xa
Biển chiều lấp lánh
Gió không ngừng thổi
Áng mây bồi hồi
Vẫn không ngừng trôi
Để trưa nay phố biển mình em thôi
Vẫn biết mây trời bay
Là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như
Lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh
Vẫn biết mây trời bay
Là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như
Lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh
Vẫn biết mây trời bay
Là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như
Lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh
Vẫn biết mây trời bay
Là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như
Lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong