Khúc Giao Mùa

Khúc Giao Mùa

Lời bài hát Khúc Giao Mùa

Đóng góp bởi

Cầm tay nhau bước trong...
Giao thừa
Đón xuân
Đang về với tình yêu
Trái... đất này....
Ta cùng bao người
Nhìn nhau ánh mắt
Hân hoan
Với bao niềm yêu.. thương...
Cuộc đời
Bên em bên em
Anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh
Ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh
Em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau
Đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với
Đất trời
Xin nâng ly lên
Chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi
Cầm tay nhau bước trong...
Giao thừa
Đón xuân
Đang về với tình yêu
Trái... đất này....
Ta cùng bao người
Nhìn nhau ánh mắt
Hân hoan
Với bao niềm yêu.. thương...
Cuộc đời
Bên em bên em
Anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh
Ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh
Em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau
Đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với
Đất trời
Xin nâng ly lên
Chúc nhau thêm hạnh phúc
Chào mừng một
Mùa xuân đang tới
Đêm nay đêm nay
Ngàn năm sẽ qua
Đêm nay
Ngàn năm mới về
Dù hoa kia có phôi phai
Tình còn dài theo năm tháng
Đêm nay đêm nay
Ngàn năm sẽ qua
Xuân theo ngàn năm
Mới về
Dù qua bao tháng.. năm dài
Tình người không phôi.. phai....
Bên em bên em
Anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh
Ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh
Em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau
Đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với
Đất trời
Xin nâng ly lên
Chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi
Xin nâng ly lên
Chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi