Quỳnh Hương

Quỳnh Hương

Lời bài hát Quỳnh Hương

Đóng góp bởi

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
Đêm, này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đoá mong manh
Ta mang cho em một chút tình
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
Đêm, này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đoá mong manh
Ta mang cho em một chút tình
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
Đêm, này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đoá mong manh
Ta mang cho em một chút tình
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần
Thôi chào em
Về giữ phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần