Em Có Hiểu Lòng Anh

Em Có Hiểu Lòng Anh

Lời bài hát Em Có Hiểu Lòng Anh

Đóng góp bởi

Đã rất lâu rồi
Khi từ đâu
Làm sao
Cuộc tình chia hai lối
Người hỡi
Nếu yêu
Đừng gian dối.
Có những đêm buồn
Ngồi một mình
Lặng thinh
Đợi chờ
Em lên tiếng
Chỉ thấy
Trái tim màu băng giá.
Khi những đam mê
Của tình yêu xa vời
Còn đâu
Nước mắt dối gian nhau?
Em đã cho tôi
Màu xanh của hy vọng,
Làm sao ta đánh mất
Được nhau?
Nghe nhói tim đau
Trời cao xanh ơi có thấu,
Em ơi
Em có biết chăng?
Này người
Người trói tim ta
Cho thêm đau
Làm sao ta quên nhau
Người yêu dấu?
Em đã xa anh
Tình mong manh
Tiếc nhớ
Ai mang ý thơ?
Hỏi đá xanh rêu
Bao nhiêu năm,
Tình anh cũng bấy nhiêu
Tình muôn thuở
Đêm vắng sân ga
Tàu kêu lên
Kêu réo rắt
Hỏi tại sao?
Em có hiểu lòng anh?
Đã rất lâu rồi
Khi từ đâu
Làm sao
Cuộc tình chia hai lối
Người hỡi
Nếu yêu
Đừng gian dối.
Có những đêm buồn
Ngồi một mình
Lặng thinh
Đợi chờ
Em lên tiếng
Chỉ thấy
Trái tim màu băng giá.
Khi những đam mê
Của tình yêu xa vời
Còn đâu
Nước mắt dối gian nhau?
Em đã cho tôi
Màu xanh của hy vọng,
Làm sao ta đánh mất
Được nhau?
Nghe nhói tim đau
Trời cao xanh ơi có thấu,
Em ơi
Em có biết chăng?
Này người
Người trói tim ta
Cho thêm đau
Làm sao ta quên nhau
Người yêu dấu?
Em đã xa anh
Tình mong manh
Tiếc nhớ
Ai mang ý tơ?
Hỏi đá xanh rêu
Bao nhiêu năm,
Tình anh cũng bấy nhiêu
Tình muôn thuở
Đêm vắng sân ga
Tàu kêu lên
Kêu réo rắt
Hỏi tại sao?
Em có hiểu lòng anh?
Người trói tim ta
Cho thêm đau
Làm sao ta quên nhau
Người yêu dấu?
Đêm vắng sân ga
Tàu kêu lên
Kêu réo rắt
Hỏi tại sao?
Em có hiểu lòng anh?
Hỏi tại sao?
Em có hiểu lòng anh?
Hỏi tại sao?
Em có hiểu
Lòng anh?