Trái Tim Anh Thuộc Về Em

Trái Tim Anh Thuộc Về Em

Lời bài hát Trái Tim Anh Thuộc Về Em

Đóng góp bởi

Từ lúc anh quen biết em
Trái đất bỗng nhiên ngưng lại
Cuộc đời này dệt thêm
Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui
Từ lúc anh quen biết em
Cả thế giới không ai bằng em
Chỉ một mình em thôi
đôi mắt em xinh như nàng tiên
Cầu mong cho em luôn được vui
đôi mắt ấy không mang muộn phiền
để cho anh luôn trông thấy em
Lúc em cười vui
Cầu mong sao anh luôn gần em
Anh nói hết bao nhiêu tâm sự
Rằng tim anh
Anh đã yêu em rất lâu rồi
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một lần nhìn thấy em
Trái tim anh càng yêu em
Hãy đến bên anh nhé em
Thiếu vắng em anh rất buồn
Vì anh luôn thấy vui
Mỗi khi gần em
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một nụ cười của em
Cũng cho anh niềm tin yêu
Hãy để anh chăm sóc em
Sống với em yêu suốt đời
Trọn đời này nguyện xi
Bên em mãi không rời
Từ lúc anh quen biết em
Trái đất bỗng nhiên ngưng lại
Cuộc đời này dệt thêm
Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui
Từ lúc anh quen biết em
Cả thế giới không ai bằng em
Chỉ một mình em thôi
đôi mắt em xinh như nàng tiên
Cầu mong cho em luôn được vui
đôi mắt ấy không mang muộn phiền
để cho anh luôn trông thấy em
Lúc em cười vui
Cầu mong sao anh luôn gần em
Anh nói hết bao nhiêu tâm sự
Rằng tim anh
Anh đã yêu em hỡi người ơi
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một lần nhìn thấy em
Trái tim anh càng yêu em
Hãy đến bên anh nhé em
Thiếu vắng em anh rất buồn
Vì anh luôn thấy vui
Mỗi khi gần em
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một nụ cười của em
Cũng cho anh niềm tin yêu
Hãy để anh chăm sóc em
Sống với em yêu suốt đời
Trọn đời này nguyện xin
Bên em mãi không rời
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một lần nhìn thấy em
Trái tim anh càng yêu em
Hãy đến bên anh nhé em
Thiếu vắng em anh rất buồn
Vì anh luôn thấy vui
Mỗi khi gần em
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
Cả bản thân anh em hiểu không
Một nụ cười của em
Cũng cho anh niềm tin yêu
Hãy để anh chăm sóc em
Sống với em yêu suốt đời
Trọn đời này nguyện xin
Bên em mãi không rời
Hãy để anh chăm sóc em
Sống với em yêu suốt đời
Trọn đời này nguyện xin
Bên em mãi
Không rời