Trái Tim Anh Dành Tặng Em

Trái Tim Anh Dành Tặng Em

Lời bài hát Trái Tim Anh Dành Tặng Em

Đóng góp bởi

Một nụ hồng dấu yêu anh tặng người
Một nụ hôn anh khát khao
Bao nhiêu ngày tháng
Và anh giữ nắng âm anh giữ những cơn mưa
Để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh
Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình
Một vòng tay mang giấc mơ
Đến em từng đêm
Và anh giữ gió rét không để gió bay qua
Sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người
Người ơi hãy xem trái tim
Anh yêu người nhé
Người không vui anh
Sẽ mang thiên đường chôn vùi
Người không vui thiên đường
Cũng không vui
Người không vui thế gian
Như đang tận thế
Người hãy để anh chứng minh
Anh yêu người nhé !
Vì yêu em anh hái sao trên trời mang về
Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em
Vì yêu mình em trái tim mang tên
Mình em thôi
Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình
Một vòng tay mang
Giấc mơ đến em từng đêm
Và anh giữ gió rét không để gió bay qua
Sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người
Người ơi hãy xem trái tim
Anh yêu người nhé
Người không vui anh
Sẽ mang thiên đường chôn vùi
Người không vui thiên đường
Cũng không vui
Người không vui thế gian như đang tận thế
Người hãy để anh chứng minh
Anh yêu người nhé
Vì yêu em anh hái sao trên trời mang về
Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em
Vì yêu mình em trái tim mang tên
Mình em thôi
Người ơi hãy xem trái tim
Anh yêu người nhé
Người không vui anh
Sẽ mang thiên đường chôn vùi
Người không vui thiên đường
Cũng không vui
Người không vui thế gian như đang tận thế
Người hãy để anh chứng minh anh
Yêu người nhé
Vì yêu em anh hái sao trên trời mang về
Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em
Vì yêu mình em trái tim mang tên
Mình em thôi
Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em
Vì yêu mình em trái tim mang tên
Mình em thôi