Chia Đôi Con Đường

Chia Đôi Con Đường

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chia Đôi Con Đường

Đóng góp bởi

Anh và em
Thế giới không
Tình yêu
Anh và em
Không có chung
Đường đi
Anh và em
Nay mỗi người
Mỗi ngã
Duyên chúng ta
Đành thôi xa nhau
Mưa từng đêm
Anh nhớ em
Nhiều thêm
Căn phòng xưa
Thiếu vắng em
Buồn tênh
Mây nhẹ trôi
Ánh trăng vàng
Hiu hắt
Anh giá băng
Ngồi đây khóc
Một mình
Mình anh thôi
Mưa lệ rơi
Thiên đường vắng
Xa em mù khơi
Mình anh thôi
Nghe buồn trôi
Nghe lạnh trái tim
Đang mồ côi
Tình đôi ta
Đang đẹp đôi
Nay đành phải
Xa nhau người ơi
Biết nói gì
Khi đường tình
Chia hai lối
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn đón đưa
Trong chiều mưa
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn luyến lưu
Như ngày xưa
Đành chia lối
Con đường đi
Em là nắng
Anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta
Không thể
Chung một con đường
Anh và em
Thế giới không
Tình yêu
Anh và em
Không có chung
Đường đi
Anh và em
Nay mỗi người
Mỗi ngã
Duyên chúng ta
Đành thôi xa nhau
Mưa từng đêm
Anh nhớ em
Nhiều thêm
Căn phòng xưa
Thiếu vắng em
Buồn tênh
Mây nhẹ trôi
Ánh trăng vàng
Hiu hắt
Anh giá băng
Ngồi đây khóc
Một mình
Mình anh thôi
Mưa lệ rơi
Thiên đường vắng
Xa em mù khơi
Mình anh thôi
Nghe buồn trôi
Nghe lạnh trái tim
Đang mồ côi
Tình đôi ta
Đang đẹp đôi
Nay đành phải
Xa nhau người ơi
Biết nói gì
Khi đường tình
Chia hai lối
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn đón đưa
Trong chiều mưa
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn luyến lưu
Như ngày xưa
Đành chia lối
Con đường đi
Em là nắng
Anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta
Không thể
Chung một con đường
Mình anh thôi
Mưa lệ rơi
Thiên đường vắng
Xa em mù khơi
Mình anh thôi
Nghe buồn trôi
Nghe lạnh trái tim
Đang mồ côi
Tình đôi ta
Đang đẹp đôi
Nay đành phải
Xa nhau người ơi
Biết nói gì
Khi đường tình
Chia hai lối
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn đón đưa
Trong chiều mưa
Đành thôi nhé
Anh và em
Không còn luyến lưu
Như ngày xưa
Đành chia lối
Con đường đi
Em là nắng
Anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta
Không thể
Chung một con đường
Đành chia lối
Con đường đi
Em là nắng
Anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta
Không thể
Chung một
Con đường