Cô Thắm Về Làng (Remix)

Cô Thắm Về Làng (Remix)

Lời bài hát Cô Thắm Về Làng (Remix)

Đóng góp bởi

Ô kìa ai như Cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây Cô Thắm
Xinh như nàng tiên
Mặt hoa da phấn
Thêm mắt đa tình
Mày cong môi thắm
Nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thướt
Như liễu buông mành
Bà con cô bác
Ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình
Ô kìa ai như Cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay Cô Thắm
Không khác chi các cô làng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà
Cùng chị em chân dép
Cô đi chợ xa
Thì ra Cô Thắm
Đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới
Nôn nức xa gần
Bà con cô bác
Ai nấy khen thầm
Ước chi ta có dâu là nàng
Ô kìa ai như Cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây Cô Thắm
Xinh như nàng tiên
Mặt hoa da phấn
Thêm mắt đa tình
Mày cong môi thắm
Nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thướt
Như liễu buông mành
Bà con cô bác
Ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình
Ô kìa ai như Cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay Cô Thắm
Không khác chi các cô làng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà
Cùng chị em chân dép
Cô đi chợ xa
Thì ra Cô Thắm
Đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới
Nôn nức xa gần
Bà con cô bác
Ai nấy khen thầm
Ước chi ta có dâu là nàng