Thói Đời Remix

Thói Đời Remix

Lời bài hát Thói Đời Remix

Đóng góp bởi

Đường thương đau đầy ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người
Trong thói đời cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi tay khi rủ cơn mê
Để chua xót trên lối về
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường đời
Mình còn ai đâu để vui
Khi chót sa vũng lầy nhân thế
Có ưu tư muộn phiền lên xám môi
Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên trong đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường đời
Mình còn ai đâu để vui
Khi chót sa vũng lầy nhân thế
Có ưu tư muộn phiền lên xám môi
Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên trong đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ