Sai Lầm Vẫn Là Anh (Remix)

Sai Lầm Vẫn Là Anh (Remix)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Sai Lầm Vẫn Là Anh (Remix)

Đóng góp bởi

Anh biết khi tình đến trong vội vàng
Tình mỏng manh dễ mau vội tan
Nhưng lỡ yêu người với duyên muộn màng
Tình yêu anh xin không dối gian
Ngày tháng êm đềm trôi
ân tình đó tuyệt vời
Đã bao mùa thu lá rơi
Chợt cơn giông tố
Vô tình trong một đêm vắng
Tan giấc mộng vừa dệt trong tim
Anh biết khi tình đến trong muộn màng
Tình mong manh dễ mau vội tan
Nhưng đã yêu người duyên bẽ bàng
Tình yêu anh xin không dối gian
Ngày tháng êm đềm trôi
ân tình đó nhạt nhòa
Hỡi em người yêu dấu ơi
Rồi em xa mãi
Trong lòng anh càng thương nhớ
Ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên
Còn đêm nay lần cuối
Cạn giọt rượu nồng
Chút ấm áp bờ môi
Tàn một cuộc tình mãi
Em như cánh chim trời
Nếu có tiếc nuối
Cũng đến thế người ơi
Tình yêu anh lầm lỡ
Cuộc đời còn lại
Những trống vắng mà thôi
Cuộc tình buồn hay
Anh đã mất em rồi
Bao nhiêu thương đau
Sao chưa nghe đắng môi sầu
Anh biết khi tình đến trong muộn màng
Tình mong manh dễ mau vội tan
Nhưng đã yêu người duyên bẽ bàng
Tình yêu anh xin không dối gian
Ngày tháng êm đềm trôi
ân tình đó nhạt nhòa
Hỡi em người yêu dấu ơi
Rồi em xa mãi
Trong lòng anh càng thương nhớ
Ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên
Còn đêm nay lần cuối
Cạn giọt rượu nồng
Chút ấm áp bờ môi
Tàn một cuộc tình mãi
Em như cánh chim trời
Nếu có tiếc nuối
Cũng đến thế mà thôi
Tình yêu anh lầm lỡ
Cuộc đời còn lại
Những trống vắng mà thôi
Cuộc tình buồn hay
Anh đã mất em rồi
Bao nhiêu thương đau
Sao chưa nghe đắng môi sầu
Còn đêm nay lần cuối
Cạn giọt rượu nồng
Chút ấm áp bờ môi
Tàn một cuộc tình mãi
Em như cánh chim trời
Nếu có tiếc nuối
Cũng đến thế người ơi
Tình yêu anh lầm lỡ
Cuộc đời còn lại
Những trống vắng mà thôi
Cuộc tình buồn hay
Anh đã mất em rồi
Bao nhiêu thương đau
Sao chưa nghe đắng môi sầu