Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Remix)

Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Remix)

Lời bài hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Remix)

Đóng góp bởi

Hồn lỡ sa vào
đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc
ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào
đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Đời lắm phong trần
tay trắng tay
Trời đông ngại gió
lùa vai gầy
Lầu kín trăng về
không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Bên nhau
Sao tình xa vạn lý
Cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi
mắt em xanh biển sâu,
Mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo
Tiễn ai qua cầu
Đường phố muôn màu
sao thiếu em
Về đâu làn tóc
xõa bên rèm
Lầu vắng không người
song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên,
chỉ nghe tiếng lá rơi thềm
Hồn lỡ sa vào
đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc
ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào
đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Đời lắm phong trần
tay trắng tay
Trời đông ngại gió
lùa vai gầy
Lầu kín trăng về
không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Bên nhau
Sao tình xa vạn lý
Cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi
mắt em xanh biển sâu,
Mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo
Tiễn ai qua cầu
Đường phố muôn màu
sao thiếu em
Về đâu làn tóc
xõa bên rèm
Lầu vắng không người
song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên,
chỉ nghe tiếng lá rơi thềm
Lầu vắng không người
song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên,
chỉ nghe tiếng lá rơi thềm