Chờ Ai Đêm Giáng Sinh

Chờ Ai Đêm Giáng Sinh

Lời bài hát Chờ Ai Đêm Giáng Sinh

Đóng góp bởi

Và mùa đông sang khi thu dần qua em nhớ anh Gió sẽ mang đi ân tình xua tan đi những giá băng... Merry christmas ... í yeah... Và cùng nhau ngồi đây lặng nghe tiếng hát đêm Và dường như em đang mong chờ ai đêm giáng sinh Đã rất lâu rồi từ ngày đầu đến bên em.. Từ khi anh đi...ra đi...em như hoang vắng nơi này Từ khi anh đi chỉ còn lại đây xót xa Một lần được bên anh... Babe babe babe babe babe Xin đừng đi đêm nay em luôn mong..đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Và tình yêu sẽ nói thay lời nồng nàn trái tim... Một lần được bên anh Merry christmas merry merry christmas Xin đừng đi đêm nay em luôn mong... đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Và tình yêu sẽ nói thay lời tâm tư của em Heyyyy... Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas... Và mùa đông sang khi thu dần qua em nhớ anh Gió sẽ mang đi ân tình xua tan đi những giá băng... Merry christmas ... í yeah... Và cùng nhau ngồi đây lặng nghe tiếng hát đêm Và dường như em đang mong chờ ai đêm giáng sinh Đã rất lâu rồi từ ngày đầu đến bên em.. Từ khi anh đi...ra đi...em như hoang vắng nơi này Từ khi anh đi chỉ còn lại đây xót xa Một lần được bên anh... Babe babe babe babe babe Xin đừng đi đêm nay em luôn mong..đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Và tình yêu sẽ nói thay lời nồng nàn trái tim... Một lần được bên anh Merry christmas merry merry christmas Xin đừng đi đêm nay em luôn mong... đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Và tình yêu sẽ nói thay lời tâm tư của em Một lần được bên anh... Babe babe babe babe babe Xin đừng đi đêm nay em luôn mong..đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Và tình yêu sẽ nói thay lời nồng nàn trái tim... Một lần được bên anh Merry christmas merry merry christmas Xin đừng đi đêm nay em luôn mong... đêm nay em luôn mong... Tình yêu sẽ nói thay lời Tình yêu sẽ nói thay lời và tình yêu sẽ nói thay lời tâm tư của em Babe babe babe babe....