Bông Cỏ May

Bông Cỏ May

Lời bài hát Bông Cỏ May

Đóng góp bởi

Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây im vắng thưa người
Còn ta với trời
Thời gian vào đêm
Rừng sao là nến
Khói sương giăng gối cỏ quen
Tóc mây thơm mùi cỏ
Đưa anh thoát xa dần
Vùng trần gian với những ưu tư
Cỏ may đan dấu chân tròn
Đường đi ướt mòn
Sợ khi người đi
Để thương để nhớ
Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ
Đường hành quân
Nắng cháy da người
Tuổi vui thiếu vui
Vẫn thương mình thương đời
Nhiều khi trong giấc mộng
Mồ hôi kêu tên em
Kêu chỉ một tên
Những ngày anh đi khỏi
Xin em chớ đi lại
Vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian
Để đem khói thuốc tay vàng
Tìm nhau thấy gần
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương mây nhớ cả người
Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây im vắng thưa người
Còn ta với trời
Thời gian vào đêm
Rừng sao là nến
Khói sương giăng gối cỏ quen
Tóc mây thơm mùi cỏ
Đưa anh thoát xa dần
Vùng trần gian với những ưu tư
Cỏ may đan dấu chân tròn
Đường đi ướt mòn
Sợ khi người đi
Để thương để nhớ
Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ
Đường hành quân
Nắng cháy da người
Tuổi vui thiếu vui
Vẫn thương mình thương đời
Nhiều khi trong giấc mộng
Mồ hôi kêu tên em
Kêu chỉ một tên
Những ngày anh đi khỏi
Xin em chớ đi lại
Vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian
Để đem khói thuốc tay vàng
Tìm nhau thấy gần
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương mây nhớ cả người
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương mây nhớ cả người
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương mây nhớ cả người