Đám Cưới Nghèo

Đám Cưới Nghèo

Lời bài hát Đám Cưới Nghèo

Đóng góp bởi

Ước mộng thật nhiều
Nhưng khi duyên nợ
Chợt đâu
Đưa... đến ....
Ai có.. ngờ đâu ...
Mình tay trắng tay
Buồn ơi... là buồn
Còn gì cho nhau
Ngoài tình yêu thôi
Làm sao nên đôi
Đã yêu nhau rồi
Trước sau thôi đành
Dựng lên đám cưới
Cho có lệ mà... thôi....
Sang đón cô dâu
Người đi ngoài phố
Cũng không ai thèm... nhìn
Rể mặc đơn sơ
Còn cô dâu mới ...
Tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu
Đàng trai đàng gái
Đếm hơn hai chục người
Bạn bè tuy đông
Nhưng đành dấu hết
Không mời một.. ai ...
Chú rể ngậm ngùi
Tay bưng khay trầu
Mà nghe chua... xót ....
Trong lễ hợp hôn
Nào ai biết đâu
Niềm đau trong... đời ...
Đừng buồn nghe em
Mình còn đôi tay
Mình lo tương lai
Biết đâu sau này
Chúng ta sang giàu
Ngồi ôm dĩ vãng
Thấy càng gần... nhau ...
Sang đón cô dâu
Người đi ngoài phố
Cũng không ai thèm... nhìn
Rể mặc đơn sơ
Còn cô dâu bới ...
Tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu
Đàng trai đàng gái
Đếm hơn hai chục người
Bạn bè tuy đông
Nhưng đành dấu hết
Không mời một ai
Chú rể ngậm ngùi
Tay bưng khay trầu
Mà nghe chua... xót ....
Trong lễ.. hợp hôn
Nào ai biết đâu
Niềm đau trong.. đời...
Đừng buồn nghe em
Mình còn đôi tay
Mình lo tương lai
Biết đâu sau này
Chúng ta sang giàu
Ngồi ôm dĩ vãng
Thấy càng gần... nhau
Đừng buồn nghe em
Mình còn đôi tay
Mình lo tương lai
Biết đâu sau này
Chúng ta sang giàu
Ngồi ôm dĩ vãng
Thấy càng gần... nhau
Đừng buồn nghe em
Mình còn đôi tay
Mình lo tương lai
Biết đâu sau này
Chúng ta sang giàu