Cánh Cò Và Dòng Sông

Cánh Cò Và Dòng Sông

Lời bài hát Cánh Cò Và Dòng Sông

Đóng góp bởi

Ơi những dòng sông
Chảy ra biển rộng
Ơi những cánh cò bay giữa trời xanh
Như em như anh ân tình nồng thắm
Nhớ chăng ngày nào
Hai đứa yêu nhau
Bao kỷ niệm xưa của hai chúng mình
Bên mái tranh nghèo
Cuốc bẩm cày sâu
Ðôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng
Ðã hơn một lần tay ấm trong tay
Nay dòng sông buồn
Lặng lẽ trôi qua cầu
Ôi cánh cò đâu
Sao ly biệt thành tình sầu
Phương trời xa
Dù hạnh phúc trong sang giàu
Có nhớ nơi quê nghèo
Em một lòng yêu anh
Sông vẫn là sông chảy ra biển rộng
Thương mãi cánh cò nay đã về đâu
Em mang trong tim
Bóng người năm ấy
Sống nơi quê người
Anh có nhớ em không
Ơi những dòng sông
Chảy ra biển rộng
Ơi những cánh cò bay giữa trời xanh
Như em như anh ân tình nồng thắm
Nhớ chăng ngày nào
Hai đứa yêu nhau
Bao kỷ niệm xưa của hai chúng mình
Bên mái tranh nghèo
Cuốc bẩm cày sâu
Ðôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng
Ðã hơn một lần tay ấm trong tay
Nay dòng sông buồn
Lặng lẽ trôi qua cầu
Ôi cánh cò đâu
Sao ly biệt thành tình sầu
Phương trời xa
Dù hạnh phúc trong sang giàu
Có nhớ nơi quê nghèo
Em một lòng yêu anh
Sông vẫn là sông chảy ra biển rộng
Thương mãi cánh cò nay đã về đâu
Em mang trong tim
Bóng người năm ấy
Sống nơi quê người
Anh có nhớ em không
Em mang trong tim
Bóng người năm ấy
Sống nơi quê người
Anh có nhớ em không
Em mang trong tim
Bóng người năm ấy
Sống nơi quê người
Anh có nhớ em không