Xa Mối Tình Đầu (Đoạn Tái Bút 2)

Xa Mối Tình Đầu (Đoạn Tái Bút 2)

Lời bài hát Xa Mối Tình Đầu (Đoạn Tái Bút 2)

Đóng góp bởi

Đêm nay là đêm cuối
Còn riêng tôi với em
Còn gì em muốn tỏ
Còn gì em muốn bày
Tôi không giận em
Nhưng thấy lòng chua cay
Đường xưa giờ quang tái
Giọt sầu canh cánh trên vai
Em đi về phương đó
Còn riêng tôi chốn đây
Một mình bên gối lẻ
Đọc hoài thư chúng mình
Tôi đâu ngờ đâu
Duyên kiếp mình bể dâu
Dành cho người yêu dấu
Phải xa mối duyên đầu
Thôi hãy cố quên chuyện xưa
Vui buồn như nắng mưa
Ta còn mong chỉ nữa
Định mệnh đã an bài
Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi
Chợt nghe xót thương đời
Đêm nay là đêm cuối
Rồi mai xa mãi xa
Tình đầu hơn tất cả
Mộng đầu ghi nhớ hoài
Chia tay từ đây
Hai đứa về hai nơi
Người đi tìm duyên mới
Người đi bốn phương trời
Thôi hãy cố quên chuyện xưa
Vui buồn như nắng mưa
Ta còn mong chỉ nữa
Định mệnh đã an bài
Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi
Chợt nghe xót thương đời
Đêm nay là đêm cuối
Rồi mai xa mãi xa
Tình đầu hơn tất cả
Mộng đầu ghi nhớ hoài
Chia tay từ đây
Hai đứa về hai nơi
Người đi tìm duyên mới
Người đi bốn phương trời
Chia tay từ đây
Hai đứa về hai nơi
Người đi tìm duyên mới
Ngườiđi bốn phương trời