Bên Em Là Biển Rộng

Bên Em Là Biển Rộng

Lời bài hát Bên Em Là Biển Rộng

Đóng góp bởi

Tình ơi sao đi mãi
Nên sông dài mênh mông
Bàn tay ôm nỗi nhớ
Xôn xao biển rộng
Vì em mất anh mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh
Tình anh như cơn lũ
Cuốn đôi bờ mưa giông
Tình em như sông vắng
Trong xanh phẳng lặng
Mùa thu đã qua đã qua
Mùa đông đã sang đã sang
Tình đã ra đi vội vàng
Khi anh xa em
Sóng thôi không xô bờ
Khi em xa anh, đá bơ vơ
Con sông lang thang
Đã khô nơi đầu nguồn
Bên em bên em, biển đã chết
Tình anh như cơn lũ
Cuốn đôi bờ mưa giông
Tình em như sông vắng
Trong xanh phẳng lặng
Mùa thu đã qua đã qua
Mùa đông đã sang đã sang
Tình đã ra đi vội vàng
Mùa thu đã qua đã qua
Mùa đông đã sang đã sang
Tình đã ra đi vội vàng