60 Năm Cuộc Đời (Live)

60 Năm Cuộc Đời (Live)

Lời bài hát 60 Năm Cuộc Đời (Live)

Đóng góp bởi

Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu thương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế
Đời sống không là bao
Ơ là bao
Đời không lâu là thế
Ơ được bao
Năm sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi
Em biết thương yêu ai
Nên khi yêu nhau
Thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao
Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu thương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế
Đời sống không là bao
Ơ là bao
Đời không lâu là thế
Ơ được bao
Năm sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi
Em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau
Thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao
Nên khi yêu nhau
Thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao
Nên khi yêu nhau
Thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao