Lời bài hát Radio Buồn

Đóng góp bởi

Đêm qua tôi nghe trên radio
Âm vang xa xôi có ai tìm ai
Ô radio âm thanh rất vui
Nhưng bỗng có lúc
Thấy sao rất buồn.
Đêm qua tôi nghe
Ai đang nhớ ai
Đêm nay tôi nghe
Gió mưa ngày mai
Cho tôi hôn ai qua radio
Sóng ngắn sẽ mãi
Khóc thương sóng dài.
Bên kia không gian
Đêm đêm rất vui
Nơi đây sao nghe
Vắng tạnh ngoại ô
Tôi mơ đêm qua
Nghe tiếng hát ai
Bỗng thấy nước mắt
Rớt theo đêm dài.
Đêm qua tôi nghe trên radio
Âm vang xa xôi có ai và tôi
Ô radio âm thanh rất vui
Nhưng vẫn có lúc
Thấy sao rất buồn
Bên kia không gian
Đêm đêm rất vui
Nơi đây sao nghe
Vắng tạnh ngoại ô
Tôi mơ đêm qua
Nghe tiếng hát ai
Bỗng thấy nước mắt
Rớt theo đêm dài.
Đêm qua tôi nghe trên radio
Âm vang xa xôi có ai và tôi
Ô radio âm thanh rất vui
Nhưng vẫn có lúc
Thấy sao rất buồn