LK Em Sẽ Theo Anh

LK Em Sẽ Theo Anh

Lời bài hát LK Em Sẽ Theo Anh

Đóng góp bởi

Mùa xuân vừa đến
Hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến
Thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng
Êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em
Đang nhìn về anh
Và anh lại nhớ
Những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ
Ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy
Nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên
Nơi cuối đường có em
Riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi
Rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống
Giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh
Không quên chân tình
Dành hết cho em
Và anh lại nhớ
Những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ
Ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy
Nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên
Nơi cuối đường có em
Riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi
Rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống
Giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh
Không quên chân tình
Dành hết cho em
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi
Rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống
Giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh
Không quên chân tình
Dành hết cho em
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi
Rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống
Giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh
Không quên chân tình
Dành hết cho em