Lời bài hát Không II

Đóng góp bởi

Không không đến với tôi
Đến với tôi nữa làm gì
Không không đến với tôi
Đến với tôi nữa làm gì
Thôi thôi tôi van xin tôi van xin
Đừng đến nữa tình yêu ơi
Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất
Tình yêu cho tôi chi lắm men say
Để tình yêu
Đem thương đau và nước mắt
Để tình yêu
Đem cho tôi lắm chua cay
Người ơi cho tôi chi lời ân ái
Người ơi cho tôi chi phút mê say
Để giờ đây
Ai cho tôi lời cay đắng
Để giờ đây
Ai cho tôi lắm phủ phàng
Không không đến với nhau
Đến với nhau nữa làm gì
Không không đến với nhau
Đến với nhau nữa làm gì
Thôi thôi tôi van xin tôi van xin
Đừng đến nữa người yêu ơi
Không không đến với tôi
Đến với tôi nữa làm gì
Không không đến với tôi
Đến với tôi nữa làm gì
Thôi thôi tôi van xin tôi van xin
Đừng đến nữa tình yêu ơi
Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất
Tình yêu cho tôi chi lắm men say
Để tình yêu
Đem thương đau và nước mắt
Để tình yêu
Đem cho tôi lắm chua cay
Người ơi cho tôi chi lời ân ái
Người ơi cho tôi chi phút mê say
Để giờ đây
Ai cho tôi lời cay đắng
Để giờ đây
Ai cho tôi lắm phủ phàng
Không không đến với nhau
Đến với nhau nữa làm gì
Không không đến với nhau
Đến với nhau nữa làm gì
Thôi thôi tôi van xin tôi van xin
Đừng đến nữa người yêu ơi