Vui Ngày Họp Lớp (Beat Bè)

Vui Ngày Họp Lớp (Beat Bè)

Lời bài hát Vui Ngày Họp Lớp (Beat Bè)

Đóng góp bởi

Hôm nay đây chúng ta Vui ngày họp lớp Bên nhau ta hát ca Ôn lại kỷ niệm xưa Ta kể cho nhau nghe Những chuyện vui ngày ấy Tuổi học trò hồn nhiên Như mãi vẫn còn đây Qua bao nhiêu tháng năm Thăm lại trường xưa Nghe như vang đó đây Tiếng giảng của thầy cô Ôi tiếng ve ngân nga Khiến lòng ta càng nhớ Thuở mình học cùng nhau Chung lớp, chung trường Bạn bè ơi, chúng ta về đây Cùng hòa ca khúc ca sum vầy Gặp lại nhau xiết bao mừng vui Dòng ký ức tuổi hoa niên quay về Bạn bè hỡi, nhớ chăng ngày xưa Cùng đùa vui bên gốc phượng hồng Dù thời gian có trôi thật xa Mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua Hôm nay đây chúng ta Vui ngày họp lớp Bên nhau ta hát ca Ôn lại kỷ niệm xưa Ta kể cho nhau nghe Những chuyện vui ngày ấy Tuổi học trò hồn nhiên Như mãi vẫn còn đây Qua bao nhiêu tháng năm Thăm lại trường xưa Nghe như vang đó đây Tiếng giảng của thầy cô Ôi tiếng ve ngân nga Khiến lòng ta càng nhớ Thuở mình học cùng nhau Chung lớp, chung trường Bạn bè ơi, chúng ta về đây Cùng hòa ca khúc ca sum vầy Gặp lại nhau xiết bao mừng vui Dòng ký ức tuổi hoa niên quay về Bạn bè hỡi, nhớ chăng ngày xưa Cùng đùa vui bên gốc phượng hồng Dù thời gian có trôi thật xa Mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua Dù thời gian có trôi thật xa Mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua Dù thời gian có trôi thật xa Mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua