Giọt Mưa Thu

Giọt Mưa Thu

Lời bài hát Giọt Mưa Thu

Đóng góp bởi

Ngoài hiên giọt mưa thu
Thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây
Hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim non
Chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
Mưa buồn chi
Cho cõi lòng lâm ly
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề
Không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
Châu (nước mắt) buông mau
Dương thế bao la sầu
Người mong mây tan
Cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh
Chắc gì vui
Mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời ...
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu