Về Dưới Mái Nhà (Live)

Về Dưới Mái Nhà (Live)

Lời bài hát Về Dưới Mái Nhà (Live)

Đóng góp bởi

Người ơi mau về đây
Về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi
Nhớ phút vui đêm này
Về đây cho lòng say
Tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi
Tìm khi nắng lên hay chiều rơi
Ta nhắn nhau về đây
Nhà ai trong chiều nay
Lửa đêm đốt hồng vai kề vai
Và nghe câu hát yêu đời ai
Mãi mãi sao không nguôi
Vì thương yêu đời nhau
Vì thương những chiều mưa về đâu
Vì thương những người không tình yêu
Nên nhớ đi tìm nhau
Ơ bếp hồng sưởi ấm
Bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời
Hát mừng mừng lửa hồng tươi
Ơ nỗi lòng chan chứa
Hỡi người ơi
Biết bao cho vừa
Tình thương của bếp hồng soi
Chiều nay mưa còn rơi
Chiều nay bếp hồng đang còn say
Chiều nay vui sống trong tình yêu
Nhớ phút vui không nguôi
Nào ai xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng đang còn tươi
Thương nhớ lên đầy vơi
Ơi bếp hồng sưởi ấm bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời
Hát mừng mừng lửa hồng tươi
Ơi nỗi lòng chan chứa hỡi người ơi
Biết bao cho vừa
Tình thương của bếp hồng soi
Chiều nay mưa còn rơi
Chiều nay bếp hồng đang còn say
Chiều nay vui sống trong tình yêu
Nhớ phút vui không nguôi
Nào ai xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng đang còn tươi
Thương nhớ lên đầy vơi
Nào ai xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng đang còn tươi
Thương nhớ lên đầy vơi