Liên Khúc: Tôi Không Cô Đơn-Người Yêu Cô Đơn

Liên Khúc: Tôi Không Cô Đơn-Người Yêu Cô Đơn

Lời bài hát Liên Khúc: Tôi Không Cô Đơn-Người Yêu Cô Đơn

Đóng góp bởi

Tôi không cô đơn
Nhờ em gian em dối
Quen cho tôi vay
Nhiều cay đắng lâu nay
Tay đan trong tay xưa tôi đâu hay
Lời ái ân vơi đầy
Chỉ là cơn gió heo may
Tôi không cô đơn
Tự tôi hay tôi biết
Anh yêu cho vui
Lừa ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi bên ai chung đôi
Bài toán anh xong rồi
Phương trình số thừa về tôi
Cô đơn mà chi cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi
Không lời thăm hỏi phân kỳ
Cô đơn mà chi cô đơn được gì
Khi tình nhân chẳng ra gì
Thêm gầy hao tuổi xuân thì
Tôi không cô đơn
Mà cô đơn chi nữa
Trăm phong thư anh
Còn thơm dấu con tem
Nay mang thư em
Cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
Nghe mình không còn cô đơn
Đời tôi cô đơn
Nên yêu ai cũng không duyên
Đời tôi cô đơn
Nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn
Nên yêu ai cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng
Dù rằng tôi chẳng lỗi chi
Đời tôi cô đơn
Nên yêu ai chẳng bao lâu
Ngày mai đây tôi lên
Xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn
Nên tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện
Dang dở từ khi mới yêu
Tôi quen tôi đã quen rồi anh
Dang dở khi tình yêu tôi
Không xây trên bạc vàng
Tôi quen tôi đã quen rồi anh
Em khóc làm chi nữa
Bận lòng gì kẻ trắng tay
Tôi xin xin chúc em ngày mai
Hoa gấm ngọc ngà luôn
Vây quanh em cả cuộc đời
Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi vẫn yêu
Cô đơn như tình nhân
Đời tôi cô đơn
Bao năm qua vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi
Nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn
Bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời
Hay giận đời mau đổi thay
Trời cho tôi cô đơn
Bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời
Hay giận đời mau đổi thay